Rozmieszczenie początkowych punktów wpływu przez USA

Gracz USA rozmieszcza punkty wpływu jako drugi. Do dyspozycji ma 7 punktów wpływu gdziekolwiek w Europie Zachodniej. Oprócz tego, ponieważ oryginalne zasady gry wydają się sprzyjać ZSRR, obecnie najsilniejsi gracze przyznają USA dodatkowe 2 punkty wpływu for, aby zrównoważyć grę. Te 2 punkty rozmieszcza się po umieszczeniu podstawowych punktów i gracz USA może umieścić je gdziekolwiek na mapie, gdzie już ma jakiekolwiek punkty wpływu.

Ponieważ optymalnym miejscem na punkty for niemal zawsze jest Iran (otwarcia, które zużywają te punkty inaczej, oznaczyłem kursywą), otwarcie USA zależy w głównej mierze od trzech czynników:

 1. Czy gracz USA zajmuje RFN?
 2. Czy gracz USA ma Plan Marshalla?
 3. Jak otworzył gracz ZSRR?

Zanim przejdziemy do konkretnych otwarć warto zapamiętać dwie reguły ogólne, od których nie ma odstępstw. Nie ma. Kropka.

 1. Włochy muszą być kontrolowane przez USA (z uwzględnieniem ewentualnego Planu Marshalla). Kontrola ta powinna być z nadmiarem, jeśli (w bardzo rzadkich przypadkach) tak nie jest, koniecznością jest obecność w przynajmniej jednym państwie sąsiadującym.
 2. RFN musi być kontrolowana przez USA albo pozostawiona pusta (z uwzględnieniem ewentualnego Planu Marshalla). Zajmowanie RFN w części nie ma sensu. Jedyny wyjątek: gdy RFN dostaje punkt wyłącznie z Planu Marshalla w momencie, gdy lepszych miejsc na ten punkt już nie ma.

Otwarcia z zajęciem RFN

4 PW do RFN, 3 PW do Włoch

Jest to najpopularniejsze otwarcie dla USA i rekomenduję je jako pierwszy wybór dla początkujących graczy. Nie zawsze jest to otwarcie optymalne, ale nawet w takiej sytuacji sugeruję początkującemu je zagrać, ponieważ najlepiej sprzyja ono zrozumieniu mechaniki i dynamiki gry. USA natychmiast zajmuje dwa europejskie państwa strategiczne, wyrównując punktację w Europie. Włochy dają dostęp do tanich, niestrategicznych państw Morza Śródziemnego, a kontrola z nadmiarem zmniejsza prawdopodobieństwo przejęcia ich przez ZSRR w Początku Wojny. RFN daje dostęp do strategicznych państw Europy Wschodniej.

3 PW do RFN, 2 PW do Włoch, 1 PW do Grecji, 1 PW do Turcji

Wariant powyższego otwarcia przy założeniu, że gracz USA ma Plan Marshalla i zagra go jako wydarzenie dekady w I turze. Ponieważ Plan Marshalla jest kartą o wartości 4 PO, zagrany w fazie wydarzeń dekady przez USA zawsze wykona się przed wydarzeniem dekady gracza ZSRR, więc ZSRR nie przeszkodzi w tym planie. Plan Marshalla uzupełni RFN do 4 PW, Włochy do 3 PW, a oprócz tego zapewni kontrolę nad Grecją i Turcją, co zmniejsza szansę na to, że ZSRR kiedykolwiek zdobędzie przewagę w liczbie państw w Europie. Grecja i Turcja są trochę lepsze od Hiszpanii/Portugalii, ponieważ gracz ZSRR zazwyczaj od razu ma do nich dostęp.

4 PW do RFN, 2 PW do Włoch, 1 PW do Francji

USA kontrolują dwa państwa strategiczne, zapewniają sobie dostęp do obydwu w razie jakiejś kombinacji Rządów Socjalistów, pułapki RWPG i skutecznych zmian sojuszu oraz zapewniają sobie natychmiastowy dostęp do Afryki przez Algierię. Zasadniczo nie polecam tego otwarcia: przed pułapką RWPG lepiej broni otwarcie bez zajmowania RFN, a Rządy Socjalistów mogą w tym momencie usunąć USA z Włoch odcinając jednocześnie do nich dostęp.

4 PW do RFN, 3 PW do Francji, 2 PW do Włoch

Wariant z forami, gdy USA rezygnuje z wykorzystania ich w Iranie. USA uzyskuje natychmiastową dominację w Europie, jednak nie jest to warte poniesionych kosztów. Po pierwsze, punkty wpływu umieszczane we Francji przez USA przed zagraniem wydarzeń Kryzys Sueski oraz de Gaulle dochodzi do władzy we Francji to punkty stracone. Po drugie, Rządy Socjalistów lub skuteczny przewrót we Włoszech mogą zniweczyć ten plan (a ZSRR zawsze dysponuje w pierwszej turze kartą wartą 4 PO, bo startuje z Kartą „Chiny”, więc zawsze ma opcję dokonania we Włoszech przewrotu, który, jeśli Włochy nie są kontrolowane z nadmiarem, daje 50% szans na przejęcie kontroli bez możliwości kontrprzewrotu). Po trzecie, zyskując 5 PZ w Europie w ten spsób gracz USA rezygnuje z kontroli z nadmiarem w Iranie, która sama z siebie daje 4 PZ na Bliskim Wschodzie oraz znacznie większą szansę na przynajmniej remis w Azji.

Otwarcia bez zajęcia RFN

Poprawne rozegranie partii po otwarciu bez zajęcia RFN jest trudne. Wymaga ono nie tylko znacznie większego wyczucia dynamiki gry, niż otwarcie z zajęciem RFN, ale przede wszystkim zrozumienia, po co gracz USA wybiera otwarcie bez zajęcia RFN. Zasadniczo istnieją cztery powody, dla których pozostawia się RFN pustą:

Najbardziej bezpośredni efekt pustej RFN, który występuje zawsze, nawet jeśli nie jest zamierzony. Powinienem właściwie napisać, że jest to zmniejszenie do zera kosztów Blokady, ponieważ wśród bardzo silnych graczy główną groźbą, jaka wiąże się z Blokadą, nie jest utrata RFN, tylko konsekwencje uniknięcia tej utraty; konkretnie konieczność wyrzucenia karty Destalinizacja lub Dekolonizacja przed 3 turą (w najlepszym razie) lub zagrania jej (w najgorszym razie). Bardzo silni gracze wolą tego uniknąć nawet za cenę RFN; pozostawienie RFN pustej oznacza po prostu, że ta cena spada z 4 PW do 0 PW.

 • Jako ochrona przed pułapką RWPG

Pułapka RWPG oznacza, że ZSRR znacznym kosztem poprawia sobie modyfikatory zmian sojuszu we Włoszech i w RFN. O ile Włochy są państwem, które gracz USA po prostu musi zająć, jeśli nie chce podnosić ryzyka porażki przez radziecką kontrolę w Europie na niebezpiecznie wysoki poziom, o tyle RFN już takim państwem nie jest. Zajęcie Włoch zostawia o 2 PW więcej na zajmowanie sąsiadów i poprawianie modyfikatora.

 • Bo RFN jest droga,

a liczy się za jedno państwo. Strategiczne wprawdzie, ale jedno. Za tę samą cenę można zająć dwa niestrategiczne państwa, co zwykle niemal gwarantuje, że gracz USA nie zostanie zdominowany w Europie. RFN wtedy często długo pozostaje niczyja, bo jedyne, co daje ZSRR, to dostęp do Francji (który zwykle dość szybko i tak zapewnia de Gaulle, ale nawet jeśli nie zapewni, to w tym celu wystarczy 1 PW w RFN) i 1 PZ przy każdej Kulminacji Napięć w Europie, co jest miłe, ale raczej niewarte 4 PW, przynajmniej na początku. W zamian za niezajęcie RFN USA uzyskuje pierwszeństwo w dostępie do najtańszych państw Europy, położonych w basenie Morza Śródziemnego.

 • Jako ochrona przed odcięciem dostępu do Bliskiego Wschodu

Bezpośredni związek może być trudno uchwycić, ale proszę przypomnieć sobie ogólne zasady: Włochy zajmujemy z nadmiarem lub z sąsiedztwem, a RFN w całości albo wcale. Oznacza to 7 PW zużytych bez dostępu do Bliskiego Wschodu, a więcej nie mamy (a nawet jeśli mamy, to chcemy je mieć w Iranie). Tymczasem nawet 3PW w Iranie nie gwarantują tam obecności po radzieckim przewrocie w pierwszej rundzie akcji, a Izrael może paść ofiarą Kryzysu Sueskiego lub Wojny arabsko-izraelskiej. Ta kombinacja bardzo często usuwa USA w Początku Wojny z Bliskiego Wschodu w sposób praktycznie uniemożliwiający powrót aż do Apogeum, gdy wpływy USA na Bliskim Wschodzie zapewniają wydarzenia. Pusta RFN zostawia zaś margines na otwarcie do Turcji, która sąsiaduje z Syrią.

Po wyjaśnieniu powodów nieotwierania do RFN przechodzimy do konkretnych otwarć.

4 PW do Włoch, 1 PW do Grecji, 1 PW do Hiszpanii/Portugalii, 1 PW do Turcji

Grozi błyskawicznym zajęciem państw śródziemnomorskich i praktycznie uniemożliwia usunięcie USA z tego regionu, chyba że jako kombinację Rządów Socjalistów i wyjątkowo szczęśliwego przewrotu we Włoszech. Do Włoch idą 4 PW, ponieważ w tym momencie Włochy stają się jedynym państwem strategicznym w Europie kontrolowanym przez USA i prawdopodobnie długo pozostaną jedynym, będą więc ostatnią, obok liczby państw, obroną przed radziecką kontrolą. Dlatego warto zadbać o to, żeby Rządy Socjalistów nawet na moment nie pozbawiły USA kontroli we Włoszech, bo jeśli będą one połączone z kolejnym zagraniem ZSRR, może się to okazać bardzo kosztownym momentem.

3 PW do Włoch, 1 PW do Kanady, 1 PW do Grecji, 1 PW do Hiszpanii/Portugalii, 1 PW do Turcji

Wariant powyższego otwarcia, jeśli gracz USA ma Plan Marshalla. Nie ma sensu rezygnowanie z umieszczania punktów w tanich państwach, więc można jedynie zaoszczędzić na Włochach na rzecz Kanady. Plan Marshalla punktuje w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii/Portugalii, Grecji i Turcji. Jako siódme państwo osobiście polecam Benelux: jest najtańszym, obok Francji i Danii, z niekontrolowanych jeszcze państw pozostających w dyspozycji gracza USA, zapewnia sąsiedztwo z RFN, do której warto iść, gdy już na dobre minie groźba Blokady, a oprócz tego sąsiaduje z Wielką Brytanią, co pozwala skontrolować je już po dwóch zagraniach Specjalnych Relacji nawet bez NATO.

2 PW do Włoch, 3 PW do Francji, 2 PW do Hiszpanii/Portugalii

Choć w normalnych warunkach byłoby to bardzo słabe otwarcie, polecam je jako ripostę na pułapkę RWPG, jeśli gracz USA nie może lub nie chce przeszkadzać w tej pułapce za pomocą wydarzenia dekady. Nie zajmujemy podatnej na pułapkę RFN, a Włochom dodajemy dwóch kontrolowanych sąsiadów. 3 PW z Francji prawdopodobnie przepadną, ale radzieckie 4 PW w Austrii również trudno wówczas uznać za pożyteczne.

2 PW do Francji, 1 PW do Hiszpanii/Portugalii, 1 PW do Włoch, 1 PW do Grecji, 1 PW do Turcji, 1 PW do Austrii

Wariant powyższego otwarcia przy Planie Marshalla, który punktuje we wszystkich powyższych państwach, a siódmy punkt można użyć wedle uznania: w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Beneluksie, a nawet w RFN. W tym przypadku częściowe zajęcie RFN jest o tyle sensowne, że ze względu na specyfikę Planu Marshalla i tak nie można użyć tego punktu do, dajmy na to, nadmiarowej kontroli Włoch (można z nadmiarem kontrolować Włochy przy tym pomyśle umieszczając tam 2 PW na otwarcie, ale nie da się tego zrobić akurat kosztem tego punktu; da się to zrobić jedynie albo kosztem niekontrolowania innego państwa, albo kosztem pozwolenia ZSRR na kontrolę Austrii po RWPG), a groźba Trumana sprawia, że ZSRR jeszcze trudniej walczyć o RFN.

Oczywiście jeśli USA w ten sposób otworzy i okaże się, że ZSRR nie gra pułapki RWPG (tylko udawał za pomocą otwarcia), to drugi PW do Austrii nie ma sensu. Wtedy nie ma sensu również czekanie z RFN, a co za tym idzie, przyczółek w sąsiadującym z RFN Beneluksie. Plan Marshalla uzupełnia do kontroli Francję, Hiszpanię/Portugalię, Włochy, Grecję i Turcję, szósty punkt idzie do RFN, a siódmy do Kanady albo do Wielkiej Brytanii, a nawet można się pokusić o umieszczenie PW i w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii kosztem Francji. Należy pamiętać, że te opcje otwiera przed USA dopiero informacja, że otwarcie ZSRR było blefem, na który nie następuje RWPG (ani Utworzenie Układu Warszawskiego) jako wydarzenie dekady.

5 PW do Francji, 4 PW do Włoch

Jeśli przeciwnik otworzył 3 PW do Polski i 3 PW do Jugosławii, a Ty nie masz jak zapobiec kombinacji Rządów Socjalistów w wydarzeniu dekady i Kulminacji Napięć w Europie w rundzie 1, a do tego jesteś naprawdę, naprawdę pewien, że oddając te 6 PZ przegrasz, zanim zdążysz skapitalizować Bliski Wschód, lub że przeciwnik wyrzuci 6 przy próbie przewrotu w Iranie, a do tego jesteś pewien, że przeciwnik nie może w wydarzeniu dekady oddać Francji we władanie de Gaulle’a i potem wygrać Kulminacji – to pod tymi wszystkimi warunkami możesz od bardzo dużej biedy otworzyć w ten sposób. Prawdopodobnie to otwarcie przyniesie dużo więcej szkody niż pożytku, ale kto wie, w Zimnej Wojnie nie jest istotne, kto przeważa przez większość gry, tylko kto w momencie zagrania Kulminacji Napięć przeważa w regionie, w którym napięcia się kulminują. Zdarzyła mi się już gra, której bardzo długo nie mogłem wygrać, a nawet nie mogłem wyjść na prowadzenie w punktach zwycięstwa, choć prowadziłem już 17:4 w liczbie państw strategicznych, a zbliżał się Schyłek Wojny. Jeśli tamto było możliwe, to zapewne korzyść z powyższego otwarcia też jest możliwa.

A serio: nie rób tego. Przedstawiłem to otwarcie, bo wspomniałem już o nim tutaj, i zrobiłem to tylko z kronikarskiego obowiązku, żeby nie skłamać, że przy najpopularniejszym obecnie systemie for nie da się bronić przed kombinacją Rządów Socjalistów i Kulminacji Napięć w Europie, o ile nie ma się do obrony jednej z odpowiednich kart na wydarzenie dekady. Nie jest to prawda, da się przed tą kombinacją obronić bez kart i obrona wygląda właśnie tak, jak powyżej. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byłoby warto się na nią decydować.

Z RFN czy bez?

Zdania są podzielone. Jeśli na początku gracz USA ma Blokadę oraz przynajmniej jedną z kart: Destalinizacja, Dekolonizacja, to większość silnych graczy wybierze otwarcie z pustą RFN, choć i tu będą wyjątki. W przeciwnym wypadku zajęcie RFN następuje niemal automatycznie na każdym poziomie. Z drugiej strony jeden z najsilniejszych graczy na świecie, Riku Riekkinen, lubi otwierać z pustą RFN nawet wtedy, gdy nie ma po temu żadnych szczególnych powodów.

Osobiście częściej zajmuję RFN na otwarcie niż wybieram jakieś otwarcie poza RFN. Staram się jednak od pewnego momentu trenować również tę drugą opcję po to, żeby w każdej chwili móc ją zagrać i czuć się w niej względnie swobodnie.

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72

6 myśli nt. „Rozmieszczenie początkowych punktów wpływu przez USA

 1. Pingback: Blokada | Zimna Wojna / Twilight Struggle

 2. Highlander

  Pytanie do ekspertów. Jesteśmy w kolegą po 5 rozgrywkach. Zauważyliśmy że agresywne otwarcie ZSRR na Europę w każdej rozgrywce doprowadzało w 1-3 tury do Kontroli nad Europą i końca gry. Co jako gracz USA robimy źle że nie potrafimy się obronić?

  Założenia z tych gier dla 1 tury:
  – USA nie ma jedynego wydarzenia blokującego przewroty/zmiany sojuszy jako wydarzenie dekady (Duck&Cover) – NATO nie da się zagrać.
  – USA nie ma na ręku: Marshalla, Trumana, Zdrajcy – to chyba komplet który może psuć szyki podczas otwarcia ZSRR.
  – Rosjanie otwierają na 4 Austria + 2 Jugo
  – USA otwierają 1 Austria + 4 Włochy + 2 Grecja aby zneutralizować Austrię (lub 3 + 4 RFN)
  – Rosjanie mają na ręku kartę o PO=4 albo używają w pierwszej rundzie Chin

  I teraz są możliwe 2 scenariusze:

  s1. Wydarzenie dekady Rosjan: jeśli mają to grają: RWPG, Pakt Warszawski lub Rządy Socjalistów aby skontrolować Austrię i Jugo. Następnie w swojej rundzie zagrywają OP=4 zmianę sojuszy, i z dużym prawdopodobieństwiem usuwają USA naraz z Włoch (+1) i RFN (+1). Jeśli RFN jest puste, zamiast sojuszy idą strategią przewrotu we Włoszech.

  s2. Rosjanie grają inne wydarzenie dekady, następnie robią przewrót we Włoszech (4+K6 kontra 4), gdzie zakładając że USA dało 4 PW, mają 17% na kontrolę ZSRR (K6=6), 33% na usunięcie USA (K6=5,6), 50% na zdjęcie kontroli USA (K6=4,5,6). DEFCON spada o 1 i USA już nie mogą zrobić w swojej rundzie kontrprzewrotu ani zmiany sojuszy w oparciu o Grecję i Hiszpanię.

  Po takiej 1 rundzie gracz USA nie miał już większych szans na utrzymanie w Europie:
  – próba organizacji reduty we Francji ma małe szanse powodzenia (De Gaulle, Suez, napór PO)
  – próba pokojowego zwiększania wpływów w kontrolowanych przez ZSRR państwach strategicznych nie miała sensu na dłuższą metę (podwójny koszt, a ZSRR zawsze odzyskiwał kontrolę w kolejnej rundzie)
  – bez szans była również próba skontrolowania zwykłych Państw aby uniemożliwić dominację

  Następnie gra się kończyła w momencie pierwszego zagrania „Kulminacji w Europie”.

  Odrzucamy możliwość grania w opisywany tu sposób „+2 PW dla USA” bo jak rozumiemy to nie jest oficjalna zasada i pewnie na turniejach nie jest stosowana – chyba że są jakieś konkretne sytuacje kiedy się ją stosuje (pojęcie „doświadczeni gracze” jest zbyt miękkie).

  Odpowiedz
  1. Wojciech Pietrzak Autor wpisu

   +2PW dla USA nie jest oficjalną zasadą, ale jest stosowana na turniejach, np. ITSL 2014. Z kolei na Mistrzostwach Polski była licytacja, w praktyce oznaczająca +1 dla USA w większości gier. Nie jest to jednak najistotniejsze, ponieważ dodatkowy punkt lub dwa najlepiej pasują i tak do Iranu.

   Proponowane dla USA otwarcie jest dość słabe. 1 do Austrii w ogóle nie ma racji bytu; wiadomo przecież, że skoro ZSRR otwiera 2 do Jugosławii, to musi mieć w headline RWPG, żeby mieć dodatni modyfikator na Włochy, a wówczas 1/5 w Austrii nijak jej nie neutralizuje. Jeśli już otwierać do Austrii w odpowiedzi na takie otwarcie ZSRR, to 2PW do Austrii (przynajmniej Rządy Socjalistów nie zapewnią modyfikatora na Włochy od Jugosławii), ale to desperacja, na którą zdecydowałbym się tylko przy wyjątkowo słabej ręce (do 8 PO z grywalnych kart po odliczeniu punktów koniecznych do zużycia na naprawę negatywnych efektów sowieckich wydarzeń).

   Przeciwko pułapce RWPG zaproponowałem w notce otwarcie: 2 PW do Włoch, 3 PW do Francji, 2 PW do Hiszpanii/Portugalii. Próbowali Panowie tego? Na dłuższą metę oznacza to, oczywiście, że Kryzys Sueski i de Gaulle okażą się w pełni efektywne, ale w zamian nieefektywnie wydane okażą się punkty, które ZSRR zużył podczas otwarcia. W miarę gry trzeba będzie oczywiście inwestować w Europę trochę więcej PO niż w normalnych warunkach, po klasycznym otwarciu obu stron. Potrzeba taka dotyczy też jednak obu stron. Należy zauważyć, że pociąga to za sobą obustronne spowolnienie w pozostałych regionach, co w Początku Wojny jest raczej korzystne dla USA.

   Z niewymienionych przez Pana jeszcze następujące karty mogą popsuć ZSRR szyki:

   1. Niepokoje w Europie Wschodniej. Prawie odwraca skutek RWPG (bez 1 PW). Wykona się wprawdzie najpierw, zostawiając ZSRR trochę manewru, ale jeśli pozostawi np. tylko 1 PW w Jugosławii, ZSRR i tak nie zdąży sobie ustawić modyfikatorów.

   2. Utworzenie CIA. Pozwala USA obniżyć DEFCON w fazie wydarzeń dekady.

   3. Niezależni Komuniści. Uniemożliwiają ZSRR uzyskanie modyfikatora dzięki Jugosławii (a co więcej, wykonują się po RWPG, co stawia ZSRR przed nieprzyjemnym dylematem, gdzie umieszczać PW z wydarzenia).

   4. Jako absolutna ostateczność, jeśli nie mamy żadnej z tych kart, to którąś z nich może mieć przeciwnik. Można spróbować hazardu za pomocą Planu Pięcioletniego.

   Oczywiście zdarzą się partie, w których ZSRR zagra na pułapkę RWPG i nie będzie się dało nic na to poradzić ze względu na rozkład kart i rzutów, ale statystycznie nie powinno się to zdarzyć zbyt często. Obrona przed pułapką RWPG wymaga pewnych umiejętności w praktyce, jednak na dłuższą metę gra na tę pułapkę jest raczej suboptymalna z punktu widzenia ZSRR. Nigdy nie udało mi się w ten sposób uzyskać Sowietami sensownej przewagi, za to zawsze jakoś bez trudu neutralizowałem te pomysły jako USA.

   Powodzenia i czekam na relację z partii, w której uda się przełamać radzieckie dążenia do szybkiej kontroli Europy.

   Odpowiedz
   1. Highlander

    Dziękuję za porady, poćwiczymy wg nich w najbliższych tygodniach.
    Otwarcia „2 PW do Włoch, 3 PW do Francji, 2 PW do Hiszpanii/Portugalii” nie próbowaliśmy bo Francja była generalnie odradzana, i ciekawsza się wydawała nam wersja z Grecją zamiast Francji + plus punktem do Austrii (4/1). Ale po wnikliwej lekturze powyższego artykułu i forum ogólnoświatowego faktycznie spróbuję takiej obrony. Podsumuję wyniki po kilku partiach.

    Odpowiedz
 3. Pingback: Jordania | Zimna Wojna / Twilight Struggle

 4. Pingback: Kulminacja Napięć w Azji | Zimna Wojna / Twilight Struggle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.