Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

A Player’s Must-Have

This is the first time I tried glass-painting. My wife watched, prevented me from making some crucial mistakes (glass DEFCON suicide ;) ), and made all the photos. Czytaj dalej

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72

Niezbędnik gracza

Mój debiut, jeśli chodzi o malowanie na szkle, pod czujnym okiem żony.
Zdjęcia są jej autorstwa. Czytaj dalej

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72

„I po co wam były te rakiety?!”

English version

Wprowadzenie

GMT Games planuje na październik 2014 wydanie edycji DeLuxe Pro. Od poprzednich wersji różni się kilkoma zmianami w mechanice, które mogą okazać się bardziej znaczące, niż to wygląda na pierwszy rzut oka. Zmieniło się kilka rzeczy na mapie (doszła Albania w Europie, rozdzielono Laos/Kambodżę na dwa państwa, itd., nie będę wszystkiego zdradzał), doszły też cztery nowe karty opcjonalne.

Jako aktywny bloger oraz półfinalista konferencji w Lidze Światowej 2014 zostałem zaproszony do beta testów nowej wersji. Z zaproszenia skorzystałem i nie żałuję, bardzo mi się spodobała. Pozwolono mi też ujawnić i opisać jedną z dodatkowych kart. Nie upieram się, że moje tłumaczenie tytułu jest optymalne (oryg. „What The Hell Did You Need The Missile For?!”), ale przynajmniej będzie o czym podyskutować, żeby wybrać dobrą wersję, zanim ukaże się polska edycja. Treść karty jest na tyle prosta, że nie powinno być z nią problemów. Wygląd nowych kart nie jest jeszcze zaprojektowany, więc będę musiał zaprezentować bez obrazka.

#113. „I po co wam były te rakiety?!”

Treść wydarzenia:

Obniż DEFCON o 2.

Faza: Apogeum Wojny
Strona: neutralna
Wartość punktowa: 4 PO
Jednorazowa: nie

Uwagi ogólne

Jak sama nazwa wskazuje, karta została zaprojektowana po to, żeby zwiększyć ryzyko zagrywania „Missile Envy”. „Missile Envy” celowo zawiera w sobie ryzyko DEFCON suicide, ale w praktyce występuje to tylko wtedy, gdy w zamian trafi się „Pogrzebiemy Was!!!”, Kampania „Duck and Cover” lub Sowieci Strącają KAL-007, a i to tylko wtedy, gdy przeciwnik obniży DEFCON w fazie wydarzeń dekady i jego wydarzenie wykona się wcześniej. Przypadki zagrania „Missile Envy” w trakcie tury, przy DEFCON=2, pomijam jako ekstremalną rzadkość. Najwidoczniej twórcy gry uznali to ryzyko za zbyt małe.

„I po co wam były te rakiety?!” drastycznie zmienia proporcje. Ze względu na wartość punktową może być oddana zawsze na „Missile Envy”. Jako wydarzenie neutralne wykona się zawsze podczas rozpatrywania „Missile Envy”. Jako karta obniżająca DEFCON o 2 spowoduje zwykle porażkę, nawet jeśli wydarzenie dekady poprzedzające „Missile Envy” nie obniży DEFCON. Wreszcie jako karta powracająca bardzo mocno skraca czas, gdy „Missile Envy” można zagrać „na normalnych warunkach”.

Jeśli masz tę kartę

Samo wydarzenie jest właściwie bezwartościowe. Przez większość czasu jego rozpatrzenie równałoby się porażce, ale nawet w tych nielicznych momentach, kiedy jest inaczej, wartość wydarzenia zwykle oscyluje w najlepszym razie w okolicach Zakazu Prób Jądrowych. Sensem istnienia tej karty jest opisana powyżej groźba, jednak żaden przeciwnik przy zdrowych zmysłach nie zagra „Missile Envy”, jeśli istnieje cień szansy, że spotka się z ripostą w postaci „I po co wam były te rakiety?!”, chyba że sytuacja w grze zmusi go do stawiania wszystkiego na jedną kartę.

Z powyższych powodów tę kartę należy traktować podobnie, co wspomniany już Zakaz Prób Jądrowych: jako po prostu 4 punkty, co ma sporą wartość samo w sobie. Zwykle jest to ostatnia wysoka karta, której używam. Jeśli mam wybór, wolę ją przytrzymać, żeby zapobiec zagraniu „Missile Envy” przez przeciwnika. Warto zauważyć, że „Missile Envy” może samo w sobie kosztować 4 punkty operacyjne (zamiana karty 2-punktowej na 4-punktową to +2 punkty w ręce przeciwnika i -2 punkty w naszej; dodatkowo przeciwnik może wykorzystać fakt, że w najbliższym zagraniu musimy zagrać kartę za 2 punkty). Oczywiście jeśli mam „Missile Envy” lub leży ono na stosie kart odrzuconych, zwykle automatycznie gram „I po co wam były te rakiety?!” na punkty.

Są jednak wyjątki, kiedy wolę obniżyć DEFCON nawet za cenę 4 punktów i rundy akcji. Na przykład jeśli ZSRR zagra Atomowe Łodzie Podwodne z zamiarem spędzenia tury na zmianach sojuszu w Europie i w Azji, obniżka DEFCON może być dobrą odpowiedzią. Wolę w tym celu użyć Kryzysu Kubańskiego (tańszy), a jeszcze lepiej: „Jak przestałem się martwić” (jeszcze tańszy i daje operacje militarne), ale nie zawsze mam taki wybór. Czasem nie mogę sobie pozwolić na zbyt wysoki DEFCON (zwykle gdy siedzę w Bagnie/Misiu, choć w tej sytuacji tylko zagranie „I po co wam były te rakiety?!” w fazie wydarzeń dekady może cokolwiek uratować, a taka zagrywka jest bardzo ryzykowna sama z siebie). A niekiedy po prostu chcę szybko obniżyć DEFCON, żeby wygrać za pomocą Gier Wojennych albo uniemożliwić przeżycie przeciwnikowi, który ma wiele kart DEFCON suicide na ręce. Przykład: ZSRR gra Aldricha Amesa i widzi, że USA został z Samotnym Strzelcem i Ortegą, którego nie może wysłać w kosmos, a ma wpływy na Kubie. Ale ma też kartę „Chiny”. Jeśli zdoła pozbyć się jednej karty DEFCON suicide, to drugą może zatrzymać mimo Aldricha Amesa i przeżyje. Zatem jeśli DEFCON jest na 4, to wiadomo, co robić w AR1. Oczywiście chętniej robiłbym przewrót za pomocą Kampanii „Duck and Cover” albo Sowieci Strącają KAL-007, ale znów – nie zawsze mam wybór.

Z punktu widzenia ZSRR warto jeszcze zauważyć, że jeśli masz tę kartę, to Sprzedaż Zboża Sowietom staje się kartą DEFCON suicide również przy DEFCON=3. Nie żeby i bez tego nie była DEFCON suicide i przy DEFCON=5, jeśli masz „Jak przestałem się martwić”, i nie żebyś chciał ją grać, nawet jeśli nie grozi ona DEFCON suicide.

Jeśli nie masz tej karty

Nie graj „Missile Envy” na wydarzenie, kropka. Ryzyko nigdy nie jest warte potencjalnych zysków, a „Missile Envy” nie jest bezpiecznym wydarzeniem dekady nawet przy wysokim DEFCON, jeżeli przeciwnik może zagrać na wydarzenie dekady Kryzys Kubański lub (jeśli grasz ZSRR) „Jak przestałem się martwić”.

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72

„What The Hell Did You Need The Missile For?!”

polska wersja

Introduction

GMT Games is planning to release a DeLuxe Pro Edition in October 2014. The new edition will include some changes which affect game mechanics somehow, like adding Albania in Europe, splitting Laos/Cambodia into two countries, and some other changes on the map which I won’t reveal right now. The changes also include adding four new optional cards.

As an active Twilight Struggle blogger and 2014 ITSL Conference Semi-Finalist I was honoured with the opportunity to beta-test the new edition and I must say I’m excited. I was also allowed to describe one of the new cards before the official premiere. Since the cards’ layouts are not completed yet I won’t show you the card but will present the event text (which is simple enough to hope it won’t change) and, of course, my strategical thoughts after several test games.

#113. „What The Hell Did You Need The Missile For?!”

Event text:

Degrade DEFCON 2 levels.

Phase: Mid War
Side: neutral
OPs: 4
Recurring: yes

General considerations

As the name suggests, this card is designed mainly for extending the downside risk of playing „Missile Envy”. „Missile Envy” was deliberately planned to include the DEFCON suicide risk which was relevant only in case of exchanging it for „We Will Bury You!!!”, Soviets Shoot Down KAL-007, or Duck and Cover, and even then only if opponent’s headline degraded DEFCON and triggered first (or in case of playing „Missile Envy” event in the middle of the turn which is an extreme rarity). Apparently the game designers considered this risk too low.

„What The Hell Did You Need The Missile For?!” changes this significantly. As a 4 Ops card, it may always be exchanged for „Missile Envy”. As a neutral card, its event text will trigger during triggering „Missile Envy”, no matter who plays the latter. Moreover, by degrading DEFCON 2 levels it usually causes DEFCON suicide even if opponent’s headline does not degrade DEFCON prior to „Missile Envy”. Finally, by being a returning card it dramatically shortens the time when „Missile Envy” may be played under normal risk circumstances.

If you have this card

The event text by itself is just awful. Even if it does not lose the game immediately, it’s hardly ever better than, say, Nuclear Test Ban. The real value of this card lies in the threat described above. However, no sane opponent will play „Missile Envy” if there is a possibility that you hold „What The Hell Did You Need The Missile For?!” unless he is in such a desperate position that he has to take any chance.

Therefore, like the Nuclear Test Ban mentioned above this card is usually a generic 4 Ops which is valuable by itself. However, this is usually the last 4 Ops card I use. I prefer holding this card to prevent opponent from playing „Missile Envy” which may cost 4 Ops by itself (if „Missile Envy” is exchanged for 4 Ops card, opponent gets extra 2 Ops and you lose 2 Ops; moreover, the opponent may exploit the fact that you must play a 2 Ops card in your very next move). Of course, if I have „Missile Envy”, or if „Missile Envy” is already on the discard pile, this is usually an auto play for Ops.

There are exceptions, however, when you just prefer degrading DEFCON even if it costs you 4 Ops and an Action Round. A common example is USSR playing Nuclear Subs at high DEFCON, trying to spend the whole turn realigning Europe or Asia. Of course, you’d prefer to respond with Cuban Missile Crisis (cheaper) or „How I Learned To Stop Worrying” (ditto plus gives you Mil Ops) but you don’t always have the luxury of possessing the DEFCON degrader you want. Sometimes you just can’t afford the high DEFCON (especially when Quagmired/Bear-Trapped although in this case your only chance is to headline „What The Hell Did You Need The Missile For?!” which is an extremely risky solution by itself). And sometimes you’d like to drop DEFCON quickly and win by Wargames or stop opponent from getting rid of multiple DEFCON suicide cards. For example, if you headline Aldrich Ames Remix and leave USA with Lone Gunman and unspaceable Ortega (assuming US has IPs in Cuba) but DEFCON is at 4, you must immediately drop it to 2 to win if US has China Card as well. You probably prefer couping with either Duck and Cover or Soviets Shoot Down KAL-007 but „What The Hell Did You Need The Missile For?!” is another possible solution.

For USSR it’s also worth noticing that if you possess this card, Grain Sales to Soviets in your hand is a DEFCON suicide even with DEFCON at 3 (not that it weren’t anyway if you possess „How I Learned To Stop Worrying”, or not that you ever wanted to play it on yourself even if it does not lead to DEFCON suicide).

If you don’t have this card

Don’t play „Missile Envy” for the event, period. The risk is never worth the potential profits, and „Missile Envy” is not a safe play even if DEFCON is at 5 as long as your opponent may headline Cuban Missile Crisis (or, if you are USSR, „How I Learned To Stop Worrying”).

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72