Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

[en]Botswana

Region: Africa
Battleground: No
Stability: 2
Adjacent countries: South Africa, Angola, Zimbabwe
Relevant events:

  • South African Unrest

 

Relations between countries sometimes cause two or more countries to create a distinguishable entity, sort of a subregion. The „iron triangle” of Iran, Afghanistan and Pakistan is one such example (although I would add also India (or even Burma), making it an Iron Quadrangle). One defining characteristic of such an entity is that domino theory is especially significant there. Therefore I would like to introduce another such entity: The South African Subregion and its often neglected non-battleground member – Botswana.

Control over Botswana gives the player three significant benefits:

1. Defense from being realigned out of South Africa (the country) and (to a lesser extent) Angola.

2. Similarly, a good chance to realign the opposing player out of South Africa or Angola, if the player controlling Botswana controls also the other country.

3. A reasonably stable non-battleground, which helps scoring a domination in Africa. Naturally, as USA it is important to remember the Soviet combo South African Unrest + Africa Scoring, so it is wise to keep at least one other non-battleground as a reserve (although comrade Che is still a risk then).

As USA, controlling Botswana has one drawback, namely it gives a reasonable coup target for Che event, without which it can often be an empty or not very useful (Costa Rica, Morocco) event even as late as in turn 5.

Early War

In Early War you have more important things to attend to than taking Botswana. If you really have no good places to spend your ops, then it might make sense to spend these 2 ops at the end of turn 3. As the Soviet player bear in mind though that you could just give the US player a reasonable opportunity to get the required military operations, which matters greatly in turns 2 and 3 and can still be significant in turns 4 and 5.

Mid and Late War

If you already control South Africa and Angola, take Botswana, if you have some extra ops and no battlegrounds to occupy. Important – if your opponent controls Zimbabwe, it might be difficult to realign Botswana, so you might want to hurry.
If you control only one of these battlegrounds, and your opponent controls the other, take Botswana immediately(!), unless there is some really serious business in another region. Especially if your opponent controls South Africa – in that case having Botswana is the difference between life and death in that country. With Botswana’s support, South Africa will hold. Without it – it will fall.

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72

Botswana

Region: Afryka
Strategiczne: Nie
Poziom stabilności: 2
Sąsiedztwa: RPA, Angola, Zimbabwe
Wydarzenia bezpośrednio dotyczące państwa:

  • Niepokoje w Afryce Południowej

 

Jak już wspomniałem przy okazji notki o Angoli, RPA, Zair i właśnie Angola są częściami większego bytu, który dla ułatwienia dyskusji można nazwać podregionem Afryki Południowej. Obowiązuje tutaj teoria domina, tak że np. gracz, który kontroluje Zair i RPA, ma duże szanse na przejęcie także Angoli. Uzupełnieniem tego podregionu, a zarazem najważniejszym państwem niestrategicznym w Afryce, jest właśnie Botswana.

Kontrolowanie Botswany daje graczowi trzy istotne korzyści:

1. Obrona przed byciem usuniętym z RPA lub (w mniejszym stopniu) Angoli za pomocą zmian sojuszu.

2. Analogicznie, możliwość usunięcia punktów wpływu przeciwnika z RPA i/lub z Angoli, jeśli gracz kontroluje także ten drugi kraj.

3. Rozsądnie stabilne państwo niestrategiczne, co umożliwia dominację w regionie z względnie niewielkim ryzykiem, że przeciwnik skutecznym przewrotem taką dominację odbierze. Oczywiście, przynajmniej jako USA warto pamiętać o kombinacji Niepokoje w Afryce Południowej w wydarzeniu dekady i w pierwszej rundzie ZSRR Kulminacja napięć w Afryce i trzymać jakieś zapasowe państwo strategiczne (acz wtedy nadal pozostaje ryzyko Che).

Z punktu widzenia USA kontrola nad Botswaną ma jeden minus, a mianowicie daje sensowny cel dla karty Che, która bez tego często nawet do 5 tury jest wydarzeniem pustym, lub mało przydatnym (Kostaryka, Maroko).

Początek Wojny

Masz ważniejsze rzeczy na głowie, niż zajmowanie Botswany. Co najwyżej dopiero pod koniec 3 tury, jeśli naprawdę już nie ma gdzie tych punktów wstawiać, można sobie pozwolić na aż taką rozrzutność. Pamiętając oczywiście o tym, że niekiedy gracz USA dostaje w ten sposób jedyny cel do zdobycia wymaganych działań militarnych, co w 2 i 3 turze ma istotne znaczenie.

Apogeum i Schyłek Wojny

Jeśli kontrolujesz RPA i Angolę, zajmij Botswanę, jak tylko będzie kilka wolnych punktów na ręce. Uwaga – jeśli przeciwnik opanował Zimbabwe, może być trudno wyrzucić go z Botswany zmianami sojuszu – wtedy warto się pospieszyć, jeśli nie chcesz się wdawać w przepychankę w Zimbabwe.
Jeśli kontrolujesz jedno z tych państw, a przeciwnik drugie, zajmij Botswanę natychmiast(!), jeśli tylko nie ma naprawdę pilnych spraw w innych regionach mapy. Zwłaszcza jeśli przeciwnik kontroluje RPA – przy wsparciu Botswany zdoła się w niej utrzymać, bez niego RPA musi w końcu ulec.

Jeśli uważasz treści na tym blogu za wartościowe, wyślij donację na adres bitcoin: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72
If you consider this blog's content valuable, please send some Bitcoins to: 1LTicKy5ww4tAQwLqRDHxbpKHBQ9QvcK72